Benvolgudes companyes,
Benvolguts companys,


Una vegada realitzades les deu assemblees per campus sobre la RLT del
PAS laboral, en el Comitè d'Empresa hem fet una valoració molt
positiva de la participació en el debat. La immensa majoria de
vosaltres ens heu manifestat la preocupació per la proposta que ha
presentat la gerència de la UB, principalment per tres motius:

- El fet de no recollir els llocs de treball estructurals que ocupen
les persones amb contracte indefinit o temporal des de fa temps.

- La manca de criteri en les denominacions de les places en base a les
definicions de les funcions.

- La manca de claredat i concreció en el procés de funcionarització
dels llocs de treball que es proposen.

Com hem manifestat en totes i cadascuna de les assemblees, el Comitè
comparteix aquestes preocupacions, i reclama una veritable negociació
de la proposta de RLT com fixen els estatuts de la UB. Això sí, sense
pressió i amb garanties per assolir els objectius que permetin al PAS
laboral de la UB el reconeixement de les tasques i funcions que es
desenvolupen habitualment.

Fruit de la nova proposta de RLT de gerència i dels debats en les
assemblees, hem adequat i millorat la nostra proposta de RLT. És una
proposta bàsica que te l'objectiu de pressionar a la gerència i al
vicerectorat perquè seguin a negociar abans d'aprovar la RLT, i no al
revés. El Comitè creu que en aquests moments d'incertesa política,
social i econòmica, i davant d'un període preelectoral a la UB no hi
ha suficients garanties per creure's els arguments dels representants
de l'equip de govern
.

Per tot això us demanem que assistiu a les assemblees decisòries que
es convocaran la setmana vinent (el 5 de juliol) i rebutgem la
proposta presentada per la gerència. També us demanem que recolzeu la
proposta del Comitè perquè tinguem el suport i la força necessària per
negociar amb la garantia que ens escoltaran. Creiem que hem d'enviar
un missatge cololectiu directe als representants de la UB i indirecte
als de la Generalitat:

SÍ A LA RLT DEL PAS LABORAL DE LA UB, PERÒ NO A QUALSEVOL PREU NI DE QUALSEVOL MANERA

Barcelona, 28 de juny de 2012


Comitè d'Empresa del PAS laboral
Universitat de Barcelona