Companya, company,


La Secció Sindical de CCOO-UB ha demanat al rector el cessament del President del Consell Social. Tot seguit us reproduïm el text enviat per registre amb la motivació de l'esmentada petició.


Salutacions,


Secció Sindical CCOO-UB

 

Sr. Rector,

Com es conegut, la UB presenta un dèficit endèmic que, any rere any, contamina el dia a dia de tothom que treballa en aquesta casa. Aquest dèficit, al menys en part, ve provocat per la manca d’un finançament adequat de les universitats públiques.

El Sr. Joaquim Coello Brufau és President del Consell Social de la UB des del 9 de maig de 2007: http://www2.ub.edu/comunicacions/cgi/principal.pl?fitxer=noticies/noticia003913.htm

Des de l’any 2008 el Consell Social de la UB ha pres una orientació que considerem inacceptable. Aquests són els casos més sagnants dels que hem tingut coneixement:

Informe KPMG. Al 2008 es va encarregar a l’auditora KPMG un “Pla d’estabilització pressupostària” per la UB. Hem preguntat quin ha estat el seu cost però se’ns ha negat aquesta informació. La metodologia de treball emprada per fer l’informe i les premisses de les que parteix són del tot inacceptables (veieu el full de juny de 2008 a la web de CCOO (defensem la Univ.Publica). En aquest informe es tracta l’àmbit universitari com si fos un mercat on no existeixen criteris de servei públic, i on prima l’objectiu final de congelar i reduir plantilles. El més preocupant és que aquest informe està servint de línia d’actuació de la Gerència actual.

Acord PAS-funcionari. El passat 5 de març, la Gerència, la Junta del PAS i els Sindicats varem signar (i el Consell de Govern de la UB va ratificar) un acord que suposava la valoració de determinades places de la RLT (relació de llocs de treball). El President del Consell Social de la UB, en uns fets sense precedents, va decidir “segrestar” aquest acord al negar-se a portar-ho al Plenari del Consell Social. Aquests fets ja van provocar que la Junta de PAS i els representats claustrals del PAS demanessin la dimissió del President del Consell Social.

Dietes d’assistència (125€/reunió, d’una durada aproximadament d’1 o 2 hores per “opinar” sobre feina ja elaborada per la UB). CCOO hem demanat reiteradament conèixer detalladament les despeses en dietes realitzades pel Consell Social durant 2009 i la quantitat rebuda per cada membre. Sembla que en alguns casos parlem de prop de 30.000 (?) euros rebuts per un membre! Aquesta mateixa informació ha estat demanada al President del Consell Social per part del conseller representant del PAS i la resposta, en la darrera reunió del Ple, ha estat que no pensa donar-la! Això és vergonyós i del tot inacceptable!

D’altra banda, l’última actuació coneguda: el bloqueig 9,9 milions d’euros del romanent/2009. Amb una escandalosa manipulació, el President del Consell Social comunica als representants del Consell Social, i fa publicar al web, un acord totalment fals. En una manipulació insultant, ha fet constar com aprovat allò que només va ser la seva opinió. Ens plategem com és possible que el Rector de la UB encara no hagi reaccionat.

Davant d’aquestes actuacions ens preguntem: què ha aportat el president del Consell Social a la Universitat de Barcelona? Ha aconseguit increment de finançament? ...

Per tots aquest motius demanem el cessament del Sr. Joaquim Coello Brufau com a President del Consell Social. I per tant, senyor rector, li demanem que faci les gestions oportunes.