informació sobre el Claustre del grup PAS-CCOOUB
 
 

 

 

 

 

Intervenció en el Claustre 22.7.2014

 

 

Agraïment i valoració
dels resultats a les eleccions al Claustre


 

ELECCIONS AL CLAUSTRE UB 2014

 

  

Balanç claustre 2010 / 2014

Programa 2014

Candidatura

REFORMA ESTATUTS UB

CLAUSTRE EXTRAORDINARI 25.2.2014El dimarts 25 de febrer de 2014, es cel·lebrarà Claustre Extraordinari per tal de presentar, esmenar i aprovar, si s'escau, la proposta de Reforma als nosu estatuts de la Universitat de Barcelona.

La proposta que l’equip de govern presenta no està exempta de polèmica, doncs si bé cal fer una reforma per tal d’adaptar-ho a la legalitat vigent (LOMLOU), i també aprofitar per introduir millores, els articles més controvertís de la proposta introdueixen modificacions que afecten en alguns casos a temes de gran rellevància, com ara el nombre de representants al Claustre (es redueix de 300 a 150 els membres electes) i al Consell de Govern, o l’elecció del Degà/Degana de les Facultats.


A continuació teniu la memòria, la proposta i les esmenes que s'han fet.


MEMÒRIA REFORMA de l'ESTATUT UB

PresentacióESTATUT UB 2014

Proposta de Reforma de l'Estatut


ESMENES PRESENTADES

Eduardo L. Mariño Alfonso Espínola (PAS)
Ana Wasmer Carles Benedí González
Dra. Esther Berástegui claustrals de Filosofia
Degà Fac. Química claustrals de Medicina

Dra. Montserrat Camps (Filologia)

Dr.Carmelo Gómez
Marc Cassany i Jordi Pallaruelo (Estudiants) César Marin (PAS)
Javier Gómez Orlandi (Fac. Física) Dra. Isabel Miralles (Secretaria General UB)
Escola d'Infermeria claustrals de Biologia
claustrals de Psicologia Dr. Josep Vives (Fac.de Matemàtiques)
Dr. B. Sanahuja (Fac. Física) Dra.Pagés i Dr.Triadó (Biologia i Economia i Empresa)
Víctor Climent (Economia i Empresa) claustrals de Pedagogia

 

 

Des del grup de claustrals PASCCOOUB us hi emplacem al nostre blog de la Reforma de L'Estatut UB, perquè hi pogueu fer els comentaris i valoracions que cregueu adients.


http://ccoo-ub.blogspot.com.es/


Claustre del dia 17 de desembre de 2013

- Intervenció PAS-CCOOUB


la resolució "Per un món sense desigualtats", llegida per la companya Margot R. Coria, a iniciativa d'un company del PAS que al no ser claustral no va poder presentar-la. Aquesta resolució ha estat aprovada per "assentiment" i el rector donarà trasllatClaustre 12 de juliol de 2012

- Intervenció PAS-ccooub


Claustre 16 de juny de 2011

- Resolució al Claustre

- Manifest llegit al Claustre de PAS-CCOOUB, UGT i AEP


 

El Claustre aprova la petició de cessament del president del Consell Social

Intervenció PAS-CCOOUB

 

Notícia a la premsa:
El Claustre de la UB es planteja demanar la dimissió del President del Consell Social

Document dels Presidents dels Consells Socials d'Univesitats sobre la Governança

més del mateix....
6 d'octubre de 2010


Creació de l’InfoClaustre, un portal que vol ser una eina de comunicació entre els membres claustrals escollits pel PAS, i també un mitjà per informar al col·lectiu universitari de les activitats que portem a terme en aquell òrgan de representació, però també per compartir i debatre idees i pensaments sobre la universitat.


www.infoclaustre.cat/

 


 

Claustre 19 de maig 2010 : En el Claustre realitzat el 19 de maig, van intervenir, en el torn de paraules de l’Informe del Rector, els nostres companys Evelio Lantigua (s’adjunta escrit) i César Marín per manifestar el complet rebuig a les mesures anunciades pel president Zapatero. Així mateix es va donar suport a les manifestacions convocades el dia 20 de maig i a la vaga general del sector públic el proper 8 de juny.

- EL CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA acorda donar suport a la vaga general

Textos presentats


 

Eleccions al Claustre 2010
PASCCOOUB renova la majoria al Claustre UB

Resultats oficials

PASCCOOUB . 16 Claustrals
CGT. 3 Claustrals
UGT. 2 Claustrals
Altres: 9 Claustrals

PROGRAMA

 

- Claustre del dia 10 - març - 2010

A la reunió del Claustre de la UB, duta a terme el 10 de març, volem destacar que, per PRIMERA VEGADA en una reunió del Claustre, es va parlar específicament de les “PROBLEMÀTIQUES DEL PAS”. Aquest punt es va introduir a proposta del nostre grup PAS-CCOOUB.

 

A l’Informe del Rector el resultat de la votació proposada per que fos aprovat l'Informe (punt 2) va ser: 61vots SI, 50 vots NO i 22 abstencions

La nostra resposta a aquest punt :


· Intervenció del grup PAS-CCOOUB: César Marín


Al punt de “Problemàtiques del PAS” (punt 3)

· Ponència: Jordi Perna

· Externalització: Jaume Escudero

· Equiparació PAS-F: Margot R. Còria

· Estabilització: Tariq Jawhari

· Incompliments PAS-L: Evelio Lantigua

 


2009

 

- Claustre del dia 06-07-2009

INTERVENCIÓ DEL GRUP CLAUSTRAL PAS-CCOOUB

 - Claustre 5 de març de 2009
- Acords
Intervencions del grup PASCCOOUB

- Bolonya

- Projecte pel PAS


CARTA OBERTA AL PAS UB SOBRE LES PROPERES ELECCIONS A RECTOREl sr. Rector censura als treballadors/es a l'acte d'inici del curs acadèmic Català a la UB

- L'escrit vetat

- Les imatges


2008

Claustre 30/maig/2008

 
 


Resum publicat a l'InfoPas

Informe KPGM

Intervencions del grup PAS-CCOOUB

Situació, llegit per Jordi Perna
Finançament, llegit per César Marín
Pendents, llegit per Isabel Pifarré
Menjadors, llegit per Evelio Lantigua


 
  2007  
 

 

Claustre 11/des/2007


 

El Claustre dóna suport unànim al rector?

 

Una vegada més l'òrgan de comunicació de l'aparell oficial de la UB, és a dir,
el Comunicacions UB, silència les crítiques realitzades a l'Informe del
Rector, especialment si aquestes són dels representants del PAS.

El Rector va presentar, amb bon criteri per tal d'aconseguir el recolzament
demanat, l'Informe anual sobre l'acció de govern de la UB dividit en dues
parts i dues votacions:

A la primera part el Rector va demanar el recolzament per exigir un millor
finançament de la UB. En aquesta part certament va comptar amb el suport
unànim, si bé aquest suport va acompanyat d'exigències, principalment per
part del PAS i dels Estudiants. Pel que fa al nostre grup de claustrals vam
demanar que la millora del finançament ho sigui per assolir una Universitat
Pública, de Qualitat, de Progrés i Plural. Així mateix vam demanar que aquest
recolzament no es quedi només en un acte "per la foto" i es consensuïn mesures a prendre, si cal, per exigir el finançament adient.

A la segona part, l'Informe d'activitats i de gestió del 2007, va ser molt
criticat pel PAS i els Estudiants, i el resultat de la votació va ser 84 vots
a favor, 18 en contra (principalment els Estudiants) i 21 en blanc
(principalment el PAS).

Adjuntem escrits llegits pel nostre grup.

INTERVENCIONS PAS-CCOOUB

Informe 1

Informe 2Claustre 30/10/2007

Intervenció CCOOUB

 


 

2006

 
 

Com ja us vam avançar, és el nostre objectiu informar-vos de l'activitat del grup al Claustre i dels esdeveniments que allà es produeixen.

Us informem del Claustre que es va cel·lebrar el dia 24 on els companys del grup PAS-CCOOUB, Evelio Lantigua i Cesar Marin van ser elegits com a representants del PAS al Consell de Govern, i a la Mesa del Claustre, representant el PAS, els també membres de PAS-CCOOUB , Elisa Rubiralta com a titular i en Jaume Escudero com a suplent.

 

 
  Reunió del Claustre Universitari

Dia: 24 de maig de 2006, a les 9,30 hores en primera convocatòria, i a les 10 hores, en segona convocatòria.
Lloc: Paranimf (Plaça Universitat)

Ordre del dia:
Constitució del Claustre i elecció de la Mesa del Claustre
Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Informe del rector
Elecció dels representants del Claustre en el Consell de Govern (*)
Debat sobre la proposta de reforma de la LOU
Torn obert de paraules


(*) L'elecció dels vint representants del Claustre en el Consell de Govern es regeix d'acord amb el que preveu el Reglament del Claustre, adequat a l'Estatut de la Universitat el 9 d'octubre de 2003. De conformitat amb el que disposa l'article 30 d'aquest Reglament, les candidatures es presenten per escrit a la Secretaria General fins al dia 18 de maig a les 14 hores. S'admetran candidatures pel col·lectiu de personal funcionari doctor, de personal no funcionari i/o no doctor i de personal d'administració i serveis. De conformitat amb el Reglament d'Organització d'Estudiants, la proposta de representants de l'alumnat al Consell de Govern ja ha estat efectuada pel Plenari del Consell de l'Alumnat.


el grup PAS-CCOOUB va presentar al claustre 4 documents :


1.- Presentació al Claustre de
PAS-CCOOUB


2.- Situació del PAS

3.- La LOU

4.- Els menjadors universitaris


*El discurs del sr.Rector