el teu sindicat la secció sindical

 


El nostre sindicat a la Universitat de Barcelona

Què és la Secció Sindical
Per què serveix la secció sindical
Com participar a la secció sindical
Què són els delegats sindicals
Qui som

 

 

 

Què és la Secció Sindical

 • La Secció Sindical és l’organització del Sindicat en el centre de treball. En una universitat està formada per tot el personal afiliat a CCOO. És l’òrgan de representació i organització del Sindicat a la universitat.

 • Per constituir la Secció Sindical, els afiliats i afiliades han de coordinar-se, assumint les responsabilitats necessàries per a la direcció sindical a l’empresa i per establir la connexió orgànica necessària amb l’estructura del sindicat de ram.

 • És l’organització primària del Sindicat en l’àmbit sectorial. La seva funció fonamental és representar el sindicat a l’empresa, ampliant la seva presència i la seva capacitat d’intervenció.

  Per què serveix la Secció Sindical
 • Per dinamitzar i dirigir l’acció sindical a l’empresa.
 • Per donar resposta als problemes concrets que els treballadors i treballadores senten i demanden.
 • Per orientar i coordinar l’activitat dels delegats sindicals i dels delegats dels òrgans de representació unitària (comités d'empresa i juntes de personal).
 • Per intervenir de forma activa a totes les negociacions col.lectives que es fan en el seu àmbit.
 • Per atendre els afiliats i afiliades de forma que puguin exercir els seus drets com a tals.
 • Per promoure les assemblees de treballadors, sols o en col.laboració amb altres estructures del Sindicat.
 • Per presentar candidatures a les eleccions a òrgans de representació.
 • Per promoure i buscar solucions als conflictes col.lectius i individuals.
  Com participar a la Secció Sindical
 • Assistint a les assemblees d'afiliats i afiliades per debatre els temes d'interès sindical que es proposin..
 • Amb l'elecció dels companys i companyes per formar la direcció de la secció sindical o per a delegats sindicals (pot ésser candidat qualsevol afiliat o afiliada).
 • Assumint qualsevol tipus de responsabilitat d'acció sindical que es proposi en el seu si: àrees de treball, difusió de comunicats, extensió de l'afiliació, etc.
  Què són els delegats sindicals
 • Són els treballadors i les treballadores qui representen les seccions sindicals davant l'empresa.
 • Representen el conjunt de l'afiliació.
 • Perquè les seccions sindicals siguin representades legalment per delegats i delegades sindicals s'escau que:

  - l'empresa tingui més de 250 treballadors

  - el sindicat ha de tenir algun representant en els òrgans de representació,
  --o tenir la condició de més representatiu (sector, comunitat autònoma,...)

  - han de ser triats d'entre l'afiliació
 • Si el sindicat ha obtingut el 10% dels vots a les eleccions sindicals, el nombre de delegats o delegades s'estableix segons l'escala següent:

  - de 250 a 750 treballadors          1 delegat

  - de 751 a 2000 treballadors        2 delegats

  - de 2001 a 5000 treballadors      3 delegats

  - de 5001 en endavant               4 delegats
 • Les seccions sindicals d'aquells sindicats que no hagin obtingut el 10% estaran representades per un sol delegat sindical
 • El crèdit horari de què disposaran serà l'equivalent al que disposen els delegats de comitès i juntes de personal.

 

 

 

Qui som

Els membres de l'executiva de la nostra Secció Sindical són:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretari General,
Responsable d' organització i finances

Cesar Marin

Unitat d'Activitats Institucionals
 


Responsable de Noves Tecnologies
Responsable PAS-L Interuniversitari CCOO de Catalunya

Enric València

Dep. Biologia Cel·lular, Fac. de Biologia
 

Responsable de formació i de salut laboral

Francesc Carmona

Dep. d'Estadística. Fac. de Biologia.
  Acció Sindical PAS-L
Jordi Perna


CRAI Unitat de Serveis als Usuaris
Biblioteca d'humanitats


 

President del Comitè d'Empresa PAS-L


Andrés Jiménez

Servei de Radioisòtops,Fac. de Farmàcia
 


Presidenta Junta PAS-F
i Responsable d'acció sindical PAS-F


Margot Rodríguez

Afers Generals, Fac. Biblioteconomia
 

President Junta PDI, Acció Sindical i Responsable PDI Interuniversitari CCOO de Catalunya

Víctor Climent

Dep. de Teoría Sociològica, Fac. Econòmiques
 

Acció Sindical PDI-F
Responsable temes per l'igualtat i dona

Carmen Olivé
Infermeria. Bellvitge
 


Delegat sindical, PDI-F


Jose Antonio Tarrio

Dept Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
Escola Universitària d'Estudis Empresarials
 

 

Acció Sindical i Cap de Llista PDI-L


Lidia Puigvert

C.R.E.A (Sociología)
 

Responsable de premsa i comunicacions.

Isabel Pifarré

CRAI Biblioteca Humanitats

Biblioteques Edifici Cúpules
 


Delegat sindical, PAS-L

Tariq Jawhari

S.C.T
 


col·legi 2 PAS-L


Anna Solanilla

Clínica Odontològica, Bellvitge

 

 


,