PAS Funcionari
Delegats i delegades de la Secció Sindical

 

   
BONET TORRES, OSCAR
CALVET MENDEZ, EDUARD
ESTEBAN LUJAN, M. JULIA
GONZALEZ FERNANDEZ, LOURDES
LEON SANCHEZ, MANOLI
MARÍN MADRAZO, CESAR
PELÁEZ DOMÍNGUEZ, JOSÉ (PEPE)
PIFARRÉ CAPDEVILA, ISABEL
RODRÍGUEZ CORIA, MARGOT
SALOM BELMONTE, MARGARITA
VICENTE GARCIA, SILVIA

oscarbonet@ub.edu
ecalvet@ub.edu
jesteban@ub.edu
lougonzalez@ub.edu
manolileon@ub.edu
cmarin@ub.edu
jpelaez@ub.edu
pifarre@ub.edu
margotrodriguez@ub.edu
msalomb@ub.edu
silviavicente@ub.edu

F Dret
Farmàcia
Patrimoni i Contract.
CRAI/Campus de Sants
Comptabilitat
Activitats Institucionals Secretari Secció
Serveis Jurídics
CRAI Biblioteca Filosofia, Geografia i Història
Hª de l'Art Presidenta Junta PAS
Adm. Centre de Dret
Filologia Catalana Delegat/da de Prevenció
 

 

NORMATIVA GENERAL

 


Acord de desembre de 2010 PAS-F
Acord de març de 2010 Calendari
Acord de març de 2010 RLT
Reglament de Permutes PAS-F
Acord de constitució del Fons d'Acció Social PAS - UB
Bases del Fons d'Acció Social PAS - UB
Manual de Permisos PAS - UB
CALENDARI LABORAL 2015 PAS - UB
 
   

 
PAS Funcionari