PRÒRROGA DELS CONTRACTES FINS 31 DESEMBRE

Amb motiu de la realització de l’Assemblea adreçada al PAS – convocada per CCOO i UGT – el dia 15, vam parlar el dia abans amb la Gerència perquè ens informés si hi havia cap novetat important que pugéssim transmetre.

Com ja vam avançar a l’Assemblea, la Gerència ens va comunicar que TOTS ELS CONTRACTES I NOMENAMENTS D’INTERINS que finalitzen el 30 de juny es prorrogaran fins el 31 DE DESEMBRE. Aquesta informació ens va estar ratificada verbalment ahir, en un recés de la reunió del Claustre.

Tanmateix us recordem que aquestes pròrrogues no afecten a situacions lligades a la finalització del motiu concret que va justificar el contracte/nomenament, com per exemple la substitució d’una malaltia, o la finalització d’alguns projectes d’investigació amb finançament extern a la UB.

Aquesta és una bona notícia, però , com també vam dir a l’Assemblea, cal concretar molts aspectes i verificar, per escrit les concrecions, a banda d’altres problemes:

- es prorroguen els contractes i nomenaments en les mateixes condicions de jornada i retribucions?

- finalització de contractes per desplaçaments del concurs de PAS-F: ja ens han avisat que no es pot recol·locar tothom, però sembla que es vol aprofitar per a reduir “plantilla”. Alhora, els nous nomenaments, en alguns casos ho serien per 25 hores, però tampoc es concreta el nombre i motiu. Considerem que aquest això és inacceptable, i així ja ho hem fet saber a la Gerència.

- borsa de treball d’interins (PAS-F). Ens confirmen l’aplicació dels criteris acordat amb la Junta de PAS per tal d’ordenar la recol·locació i llista d’espera, però sembla que es vol “adequar el perfil”. Què vol dir això en llocs base?