Aprovació protocol contra l'assetjament sexual a la UB
A TOTA LA COMUNITAT (PAS, PDI I ALUMNAT)

Companya, company

El Consell de Govern de la UB va aprovar ahir el “Protocol per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe o d’orientació sexual” (http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2014/02/021.html) És un bona notícia i un pas més, no un punt final.


El protocol parteix del punt 10 del II Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona aprovat per unanimitat en el decurs del Consell de Govern de 12 d’abril de 2011, que pretén donar resposta d’una banda a les normatives internacionals i nacionals actuals, així com a la reiterada exigència de col·lectius afectats i de persones que no han trobat respostes adequades i justes en la mesura que han denunciat aquests fets.

Aquest Protocol ha estat possible gràcies a la lluita i als esforços de persones que durant molt de temps han denunciant les situacions d’assetjament, les insuficiències de la resposta institucional o, en alguns casos, la manca de resposta. Aquestes persones s’han trobat moltes vegades amb resistències institucionals a actuar decididament. Han hagut de suportar l’aïllament i, de vegades, atacs personals per remoure un problema que molts volien deixar morir per falta d’actuació.

L’aprovació del Protocol també ha estat possible per la demanda de les persones afectades, de les persones i organitzacions que han donat suport i per la pressió dels mitjans de comunicació. Fa temps que quatre Centres de la UB van aprovar el seu protocol per actuar en situacions d’assetjament, però la UB no havia assumit fins ara la necessitat d’aprovar un Protocol pel conjunt de la Universitat. Aquesta és una lliçó que no acabem d’aprendre. Les decisions polítiques i els instruments normatius que afecten a aquest tipus de temes s’han d’adoptar amb la prevenció i anticipació suficients degut a la seva importància per a la comunitat universitària i no perquè els mitjans de comunicació donin a conèixer públicament el problema.

El Protocol que es va aprovar ahir, així com la Unitat que vetlli pel desenvolupament dels seus continguts i l’assoliment dels seus objectius, ha de contribuir a protegir a les persones que s’atreveixen a parlar, a millorar la resposta institucional, a donar a conèixer què fer i com prevenir situacions d’assetjament i donar suport institucional també a les persones que es solidaritzen amb qui és objecte d’una injustícia.

Salutacions,

Secció Sindical CCOO-UB
Gran Via, 585 (Altell Administració de Campus Plaça Universitat)
08007 Barcelona
Tel. 93 403 53 89
http://www.ccooub.cat