El Referèndum fet pel PAS de ratificació per l'Acord sobre conciliació de la vida personal, gestió del temps, flexibilitat i altres mesures, ha obtingut els següents resultats:

 

 

Resultats globals PAS

SI
NO
Blanc
1149
35
10

 

 


Resultats PAS funcionari: 685
No 16
Blanc 3Resultats PAS laboral: 464
No 19
Blanc 7